Бишкекте жасалган

Туурасы: 20см

Калыңдыгы: 100 микрон

Баасы: 12 метр/сом

Тел:

0773 69 57 13

0779 21 12 10